З лампами розжарювання

Предыдущая12345678910111213141516Следующая

Характеристика світильника Найменша висота підвішування, м
при лампах 200 В і менше при лампах 200 В і більше
Світильники з дифузними відбивачами і захисним кутом від 10 до 30о (без розсіювача)
Те ж, із захисним кутом понад 30о не обмеж. не обмеж.
Світильники з дифузними відбивачами, забезпечені розсіювачами, а також світильники без відбивачів із розсіювачами: а) з коефіцієнтом пропуску до 80 % у зоні 0-90о, з коефіцієнтом пропуску до 55 % у зоні 60-90о б) з коефіцієнтом пропуску до 55 % у зоні 0-90о 2,5
Світильники з дзеркальними відбивачами: а) глибокого випромінювання б) широкого випромінювання 2,5
Відкриті лампи з колбою з матованого скла

Значення е, як правило, береться з графіка просторових ізолюксів умовного горизонтального освітлення світильників (рис. 2.1). За відсутності ізолюксів для даного світильника розрахунок проводиться за просторовими ізолюксами умовного горизонтального освітлення зі силою світла світильника 100 кд. При цьому

(13)

де – сила світла світильника, кД.


Рис. 2.1. Світлові лінії

Пряма складова освітлення:

(14)

де Ф' – питомий світловий потік, лм/м;

– відносне освітлення, тобто освітлення при 1000 лм/м

і h = 1 м

Значення береться, як правило, з графіка лінійних ізолюксів (рис. 2.1). За відсутності для даного світильника лінійного ізолюкса (але за відомого світлорозподілення світильника) визначення умовного горизонтального освітлення для сили світла 100 кД, а потім із залежності і знаходять .

За формулами (13, 14) визначається пряма складова освітленості, на основі якої можна знайти повне освітлення:

, (15)

де - коефіцієнт, який враховує вплив відбитого

світла;

– коефіцієнт використання світлового потоку для

заданих ;

– коефіцієнт використання світлового потоку для

“чорного” приміщення при > 0.

Приклад 1.

Площа столярного відділення в ремонтній майстерні м2. Висота приміщення 4,5 м. Розрахуйте штучне освітлення для цього приміщення.

Для столярного відділення застосовують світильники «Універсаль» з матовим затемнювачем. Під час роботи на стендах освітлювальна поверхня знаходиться на висоті 1-1,2 м. Приймаємо hр = 1 м, а відстань між світильниками = 4 м. Знайдемо кількість ламп.

ламп.

Світловий потік однієї лампи отримаємо з формули (7)..

Числові значення величин, що входять до формули, виберемо з таблиць. Для приміщення зі середнім виділенням пилу (табл. 2.2) при застосуванні ламп розжарювання коефіцієнт запасу дорівнює 1,3. Мінімальну норму освітленості Е = 100 лк вибираємо з табл. 1.1 для робіт, які потребують розрізнення предметів більш як 1-10 мм.

Коефіцієнт нерівномірності освітлення Z знайдемо в табл. 2.5. Для цього визначимо висоту підвішування світильника Нс, виходячи з того, що в відділі є кран-балка і світильники, підвішені на 0,5 м від стелі:

.

Далі обчислюємо відношення

.

З табл. 2.5 для світильника типа «Універсаль» з матовим затемненням Z = 0,975.

Коефіцієнт використання світлового потоку знайдемо з даних табл. 2.3, підрахувавши показник приміщення

.

За мінімальним коефіцієнтом відбиття світлового потоку від стін = 0,4.

Підставимо отримані значення до формули

лм.

За віддаваним світловим потоком (табл. 2.8) вибираємо напругу кожної лампи. Вона дорівнює 300 Вт.

Приклад 2.

Площа лекційної аудиторії 6 х 20 = 120 м2. Висота приміщення 3 м. В аудиторії симетрично в два ряди підвішені 16 світильників «Люцетта». Відстань між світильниками 3 м. Розрахуйте мінімальну потужність ламп.

Таблиця 2.8


7702877478496189.html
7702955997927462.html
    PR.RU™