Синтез передавальної функції регулятора та електричної схеми регулятора

2.3.1Синтез передавальної функції регулятора виконують, використовуючи логарифмічні частотні характеристики розімкнутої заданої системи. Вихідними даними для дослідження є величина похибки в статичному режимі, величина перерегулювання та величина часу перехідного режиму (рис. 2.4).

Рис. 2.4

На базі цих даних виконують побудову бажаної логарифмічної амплітудно-частотної характеристики розімкнутої системи регулювання.

При побудові бажаної ЛАХ використовують такі рекомендації.

2.3.2 Низькочастотна область ЛАХ (рис. 2.5) головним чином визначає точність системи автоматичного регулювання.

Зв’язок між величиною коефіцієнта підсилення та величиною похибки для статичної системи має вигляд:

, (2.27)

де – вхідний сигнал САР;

– похибка регулювання.

2.3.3 Середньочастотна область, яка включає в себе частоту зрізу системи , в основному обумовлює запас стійкості замкнутої системи та її динамічні характеристики. В цій зоні нахил ЛАХ встановлюють -20 дБ/дек, що в загальних випадках забезпечує достатній запас стійкості.

Рис. 2.5

Значення частоти зрізу системи розраховують за формулою:

, (2.28)

де – час перехідного режиму (час, за який відхилення перехідної функції замкнутої системи стає меншим за її усталеної величини).

Залежність коефіцієнта від величини перерегулювання показана на рис 2.6.

Рис. 2.6

Сполучні частоти середньочастотної області ЛАХ з низькочастотною та високочастотною областями можна розрахувати, використовуючи такі співвідношення:

; . (2.29)

2.3.4 Високочастотна область ЛАХ порівняно з середньочастотною мало впливає на перехідний процес, тому її будують як можна ближчою до ЛАХ заданої системи. Нахил ЛАХ в цій області складає -40 дБ/дек. та -60 дБ/дек.

2.3.5 Побудову фазових частотних характеристик заданої та скоригованої систем виконують згідно з формулою (2.24).

На побудованих ЛАХ та фазовій частотній характеристиці позначають запас по фазі та запас по коефіцієнту підсилення .

Асимптотичну логарифмічну амплітудну характеристику регулятора будують згідно з формулою:

. (2.30)

По ЛАХ регулятора записують його передавальну функцію . При цьому пам’ятають, що нахил ЛАХ -20 дБ/дек (-1) має інтегруюча ланка першого порядку. Нахил ЛАХ -40 дБ/дек (-2) має інтегруюча ланка другого порядку. Нахил ЛАХ +20 дБ/дек (+1) та нахил +40 дБ/дек (+2) мають диференцюючі ланки першого та другого порядків і так далі.

Передавальна функція регулятора, ЛАХ якого побудована на рис. 2.5, має вигляд:. (2.31)

Одержаною передавальною функцією регулятора доповнюють структурну схему проектованої системи автоматичного регулювання та записують загальну її передавальну функцію.

. (2.32)


7853025903350328.html
7853070734837413.html
    PR.RU™